Basit kemik kisti steroid enjeksiyonu

 Katıldığı kurslar
1. Türk Nöroşirürji Derneği I. Dönem Eğitim Kursları : “Tümörler”, 2001
2. Türk Nöroşirürji Derneği I. Dönem Eğitim Kursları : “Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi”,2002
3. Türk Nöroşirürji Derneği I. Dönem Eğitim Kursları : “Serebrovasküler Cerrahi”, 2003
4. Türk Nöroşirürji Derneği I. Dönem Eğitim Kursları : “Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji”, 2004
5. Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Sonbahar Çalıştayı , Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2010
6. Symposium on aspects of Gamma Knife Radiosurgery, London, UK,2010
7. Principles and Practice of Gamma Knife Radiosurgery, Special Emphasis on Perfexion Training, Pittsburgh, USA, 2011

Basit kemik kisti steroid enjeksiyonu

basit kemik kisti steroid enjeksiyonu

Media:http://buy-steroids.org